สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 13 ชุดดิน
Kmr | Kp | Ll | Ns | Png | Pp | Sg | Si | Sp | Tk | Ws | Bpi | Kg |

ชื่อชุดดิน  :

  สันป่าตอง   San Pa Tong(Sp)

กลุ่มชุดดิน :
  40
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NC 47/17
การจำแนกดิน  
Fine, smectitic, isohyperthermic Lithic Haplustolls.
สถานที่พบ  
บ้านน้ำร้อน 15 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสระวางแผนที่  
5241 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Phetchabun
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
343027
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
160
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1124.7
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mixed deciduous forestป่าเบญจพรรณ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
16   ธันวาคม   2512