สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 106 ชุดดิน
Klt | Km | Kmr | Knk | Ko | Koy | Kp | Kt | Lan | Lb | Lh | Li | Ll | Ln | Lp | Ly | Mak | Mk | Nal | Nb | Ncu | Nd | Nk | Nok | Ns | Ntm | Ntn | Oc | Pac | Pc | Pga | Pk | Pkm | Pm | Png | Pon | Pp | Ps | Ptl | Ptu | Pym | Ro | Sai | Sak | Sd | Sg | Sh | Si | Sp | St | Stn | Stu | Suk | Sw | Ta | Tac | Td | Te | Tg | Ti | Tim | Tk | Tkn | Tl | Tm | Tng | Tph | Vi | Wc | Wi | Wn | Ws | Ya | Yg | Yl | Ak | Ba | Bbg | Bg | Bng | Bpi | Br | Cb | Chl | Ci | Cm | Cp | Cpg | Cu | Dc | Dl | Don | Dp | Ds | Fd | Gk | Hc | Hg | Hp | Hy | Kbi | Kc | Kg | Kh | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  ชุมพวง   Chum Phuang(Cpg)

กลุ่มชุดดิน :
  40
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-22/54
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy, siliceous, isohyperthermic Typic Kandiustults.
สถานที่พบ  
1กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของบ้านโพนทา ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
รหัสระวางแผนที่  
5739 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Tha Tum
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
604917
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
162
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1300
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
dipterocarp and mixed deciduous forests. Parts are cleared for upland crops and some fruit treesป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ บางส่วนถูกแผ้วถางสำหรับพืชไร่ที่ดอน และไม้ผลบางชนิด
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
    2520