สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 11 ชุดดิน
Cm | Dc | Dl | Hg | Lb | Lp | Mk | Pm | Sai | Stn | Tph |

ชื่อชุดดิน  :

  เชียงใหม่   Chiang Mai(Cm)

กลุ่มชุดดิน :
  38
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
N 36/14
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Oxyaquic Ustifluvents.
สถานที่พบ  
บ้านเมืองแดง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสระวางแผนที่  
4949 I
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Mae Sai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
936605
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
390
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1530
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
24
พืชพรรณปกคลุมดิน  
upland crops; garlic, tobaccoพืชไร่ที่ดอน; กระเทียม, ยาสูบ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
22   มกราคม   2512