สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 176 ชุดดิน
Klt | Km | Kmr | Knk | Ko | Koi | Koy | Kp | Ks | Kt | Lam | Lan | Lb | Lh | Li | Lk | Ll | Ln | Lo | Ls | Ly | Mak | Mik | Mk | Ml | Mr | Ms | Mt | Mu | Na | Nal | Nat | Nb | Ncu | Nd | Ng | Ni | Nk | Nm | Nok | Np | Ns | Ntm | Ntn | Nw | Oc | Pac | Pad | Pao | Pat | Pb | Pc | Pe | Pga | Pi | Pk | Pkm | Pm | Png | Po | Pon | Pp | Ps | Ptg | Pth | Ptl | Pto | Ptu | Py | Pym | Ran | Rg | Ro | Rs | Ry | Sat | Sd | Sg | Sh | Si | Sk | Ska | Sm | Sn | Sng | So | Sp | Sri | St | Stu | Su | Suk | Sw | Tac | Tc | Td | Te | Tg | Tim | Tk | Tkn | Tkt | Tl | Tm | Tn | Tng | Tp | Tph | Ts | Tu | Ty | Ud | Utt | Wa | Wb | Wc | Wi | Wn | Ws | Ya | Yg | Yk | Yl | Yt | Ak | Bb | Bbg | Bc | Bg | Bh | Bng | Bo | Bpi | Bpo | Bu | Cb | Cd | Ce | Cg | Ch | Chl | Ci | Ck | Ckr | Cm | Cp | Cpg | Cph | Cr | Ct | Cu | Cya | Cyi | Dc | Dk | Don | Dp | Dr | Ds | Dt | Fd | Hc | Hg | Hh | Ho | Hp | Ht | Hy | Kat | Kbi | Kc | Kd | Kg | Kh | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  ท่าอุเทน   Tha Uthen(Tu)

กลุ่มชุดดิน :
  24
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N-29/11
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy over clayey-skeletal, siliceous over kaolinitic, subactive, noncemented, isohyperthermic Oxyaquic Haplorthods.
สถานที่พบ  
บ้านดอนดู่ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
รหัสระวางแผนที่  
5844 II
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Si Songkhram
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
418460
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
130-170
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2163.3
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
25.9
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mixed deciduous forest with some shifting cultivation.ป่าเบญจพรรณกับการทำไร่เลื่อนลอยบางแห่ง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
19   กุมภาพันธ์   2512