สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 1 ชุดดิน
Sm |

ชื่อชุดดิน  :

  สมุทรปราการ   Samut Prakan(Sm)

กลุ่มชุดดิน :
  3
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
15
การจำแนกดิน  
Fine, smectitic, nonacid, isohyperthermic Fluvaquentic Endoaquepts.
สถานที่พบ  
1 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกของบ้านดอนไหม บ้านดอนไหม ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รหัสระวางแผนที่  
5035 III
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Bang Khun Sai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
0.5-1.0
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1044.1
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.6
พืชพรรณปกคลุมดิน  
paddy fieldนาข้าว
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
27   พฤษภาคม   2526