ผลงานวิชาการ
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
   
 
ผลงานวิจัย
เอกสารวิชาการ
โปสเตอร์/แผ่นพับ
เอกสารคำบรรยาย

หน้าแรก
ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
ประสิทธิภาพการผลิตและนโยบาย
ธุรกิจชุมชน
ผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตร
งานบริการวิชาการ
ผลงานวิชาการ
เวปไซต์ที่น่าสนใจ
 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th