สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
รายงานกรณีศึกษา


:::::::::::ข่าวประชาสัมพันธ์::::::::::
:::::::::::ภาพกิจกรรม::::::::::

สนับสนุนโดย
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดทำโดย

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-994621-2 ต่อ 232


เพื่อการชมที่สมบูรณ์ กรุณาปรับหน้าจอเป็นขนาด 800 x 600