เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง
   
    กลุ่มเกษตรกรส่วนหนึ่งในเส้นทางน้ำ"แม่ปิง" ได้ร่วมกันพัฒนาการผลิตและการตลาด เกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้ชื่อ "เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง" โดยการสนับสนุนจากหลายองก์กร ที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิตเกษตรปลอดพิษ
เกษตรอินทรีย์
 
   การจัดการการผลิตที่ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ในกระบวนการผลิต เน้นการให้ธาตุอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก และมีการควบคุมดูแล รักษาโดยวิธีทางชีวภาพและกล  
 
เกษตรปลอดสารพิษ
 
    การจัดการการผลิตที่ไม่มีการใช้สารเคมีการกำจัดศัตรู มีเพียงการใช้ปุ๋ยเคมีในระยะแรกเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร N P K การรักษา ควบคุมดูแล โดยวิธีทางชีวภาพ และทางกล
 
      กลุ่มอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนจากกระบวนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ที่เหมาะสม มาสู่กระบวนการไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปี 2548
   
กิจกรรมกลุ่ม
 
  • ร่วมกันพัฒนาด้านการผลิต ตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิที่เหมาะสม
  • ผู้ผลิตพบผู้บริโภค จัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคได้เข้าเยียมชมแปลงปลูก
  • ประชุมปรึกษาหารือ
      เครือข่ายมีความตั้งใจพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดการเกษตรในระบบปลอดสารพิษ โดยการเรียนรู้กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตด้วยตัวเองร่วมกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

 

ชนิดผักและผลไม้ตามฤดูกาล
พืชผักเมืองหนาว
  สลัดแก้ว สลัดครอส แครอท เบบี้แครอท ปวยเล้ง ยอดซาโยเต้ ผักน้ำ ฯลฯ
พืชผักทั่วไป
  คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำอดก บล็อกโคบี่ มะระ บวบ ผักโขมจีน ถั่วลันเตา พริก แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วพู กวางตุ้ง ผักบุ้ง ข้าวโพด มะเขือ ฟักทอง ฟักเขียว เห็ด ฯลฯ
พืชผักพื้นบ้าน
  เชียงดา ปลัง ดอกแค ชุดแกงแค พ่อค้าตีเมีย เฮือด ำลึง ฯลฯ
ผลไม้
  กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า มะละกอ ฝรั่ง ชมพู่ ส้มโอ มะม่วง ลำใย ลิ้นจี่ พุทรา ฯลฯ