เกษตรปลอดพิษ MCC
mcc กับงานเกษตรปลอดพิษ
สถานีวิจัยการเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(ศวพก,mcc) พัฒนาระบบการผลิตพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช.......อ่านต่อ
งานวิจัยเกษตรปลอดพิษ
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และความสนใจต่อการพัฒนาเกษตรแบบมีส่วนร่วม (Community Supported Agriculture: CSA)
กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษบ้านปิงน้อย  
เนื่องจากเกษตรกรได้ตระหนักถึงผลการ ใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นและผลต่อสุขภาพ เกษตรกรบ้านปิงน้อยส่วนหนึ่ง จึงได้รวม กลุ่มกันผลิตผักโดยปรับเปลี่ยนระบบการปลูกผักโดยใช้ สารเคมีอย่างเข้มข้นที่ทำมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี มาเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมีเป้าหมายที่ผลิตผักปลอดสารพิษ ให้มีระบบการผลิตและรายได้อย่างยั่งยืน....อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ขณะนี้ ศวพก. เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ร่วมทำกิจกรรมยามว่างของคุณ เพื่อสุขภาพที่ดีด้วยตัวคุณเอง โดยทดลองเป็นผู้ผลิตผักปลอดสารพิษในพื้นที่ 5 ตารางเมตร ฟรี และศึกษานอกสถานที่พบกลุ่มผู้ผลิตเกษตรปลอดสารพิษ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพียงเป็นสมาชิก “เกษตรปลอดพิษ MCC”
ข่าวดีสำหรับผู้บริโภค ศวพก. ขยายจุดจำหน่ายผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช มากขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณโรงอาหารคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น โรงอาหารตึกอธิการ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ โรงอาหารภาควิชาชีววิทยา โรงอาหารคณะแพทย์ศาสตร์ และสถานที่ราชการต่างๆ เช่น ศูนย์ราชการ สำนักงานเกษตรภาคเหนือ โรงพยาบาลประสาท และเทศบาล
ข่าวประจำเดือน
mcc เปิดรับสมัครสมาชิก เครือข่ายเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ติดต่อที่.....
สนใจรับผลผลิตเกษตรปลอดพิษปลีก-ส่ง ติดต่อ 0653226571
ตลาดนัดเปิดให้บริการทุก ๆ
วัน พุธ เวลา 7.00-18.00
วัน เสาร์ เวลา 7.00-13.00
ร้านเปิดให้บริการทุก ๆ วัน
ตั้งแต่เวลา 6.00-18.00
พืชผักแนะนำวันนี้

ลำไยไม่ใช้เคมีกำจัดศัตรูพืชและไม่ใช้สารโปรแตสเซี่ยมคลอเรท

คะน้า ผักโขม เห็ดหอมสด